KUPOZ

KUPOZ = stimulačný program pre rozvoj pozornosti

Atraktívne úlohy pre dieťa, ktoré spoločne s rodičom vypracováva v domácom prostredí, pod vedením vyškoleného terapeuta. Používa sa u detí vo veku 8-12 rokov.

PRE KOHO JE KUPOZ URČENÝ?

 • Stimulačný program slúži na korekciu ťažkostí u detí  s:                       
 • ADHD, ADD
 • pomalším psychomotorickým tempom
 • neurotickými ťažkosťami      
 • dyslexiou      
 • hraničným intelektom
 • nadané deti

ČO VÁM PONÚKAME?  

 • zrýchlenie psychomotorického (pracovného) tempa    
 • ustálenie pozornostného výkonu        
 • zlepšenie komunikácie medzi dieťaťom a rodičom      
 • stanovenie pravidelného pracovného režimu
 • zlepšenie emocionálneho naladenia a zmena prístupu k práci  
 • zážitok úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny u dieťaťa   
 • odbúranie časového stresu, celkové zlepšenie školského výkonu