Metóda Sindelar

Metóda Dr. Brigitte Sindelar sa zameriava na diagnostiku a tréning deficitov čiastkových funkcií. Včasným zachytením deficitov čiastkových funkcií zistíme, či má dieťa predispozíciu na poruchy učenia. Ak sú čiastkové funkcie u dieťaťa správne vyzreté dokáže sa bez problémov naučiť čítať, písať, počítať a bude v škole bez stresu úspešné. 

PRE KOHO JE URČENÝ?

– dieťa má ťažkosti v porozumení reči

– pozorujete ťažkosti pri čítaní, písaní alebo počítaní

– ťažkosti s pamäťou

– pri poruchách koncentrácie ADHD a ADD

Metóda Sindelar je vhodná pre deti od 3 rokov, kedy sa snažíme včasne podchytiť oslabenia a tréningom dieťaťu pomôcť pred samotným nástupom do školy. Správnou diagnostikou a terapiou dieťaťa už v školskom prostredí sa snažíme jeho ťažkosti efektívne vyriešiť a pomôcť mu sa v škole cítiť sebavedomo. 

Tréning oslabeného čiastkového výkonu dokáže pomôcť zlepšiť kvalitu života v spomínaných oblastiach. 

AKO CELÝ PROCES PREBIEHA?

1. Diagnostikou Sindelar zistíme úroveň rozvoja a oslabenia jednotlivých čiastkových oblastí ( zraková a sluchová pamäť a rozlišovanie, pozornosť, priestorová orientácia, prepájanie zrakových a sluchových vnemov atď.). Trvanie diagnostiky je 60 – 90 min.

2. Na základe výsledkov diagnostiky vypracujeme tréningový plán pre dieťa

3. Dieťa trénuje s trénerom (zvyčajne rodič) pomocou tréningových zošitov, hravou formou, v domácom prostredí

4. Raz do mesiaca sa vykonáva efektívna kontrola a konzultácia v rozsahu 30 – 40 min.