Program bilaterálnej integrácie

Program bilaterálnej integrácie je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Program bol vytvorený v Škótsku autorkou Shielou Dobie, OBE. Program využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. 

Program sa venuje rozvoju centrálnej nervovej sústavy a poskytuje základ pre zlepšenie motorických schopností, bilaterálnej integrácie a hemisférovej dominancie, čo sú predpoklady pre učenie, správanie a sebavedomie.

Pre koho je program vhodný?

  • deti s poruchami koncentrácie
  • deti s rýchlym / pomalým psychomotorickým tempom
  • dieťa malo oneskorený pohybový / rečový vývin 
  • deti s rečovými ťažkosťami
  • deti s poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia)
  • deti s PAS 

Motorické schopnosti sú pre učenie sa nevyhnutné. Aby sa dieťa dokázalo učiť, musí stabilizovať telo a ovládať vlastné pohyby. Problém s priestorovou orientáciou môže spôsobovať stres a zníženie výkonu v škole, ťažkosti so zrakom a problémy so správaním a sebavedomím. 

Ako program prebieha?

  • Na začiatku dieťa zdiagnostikujeme, s rodičom konzultujeme ťažkosti dieťaťa, následne si stanovíme ciele a nastavíme prvé cvičenia. Prvé stretnutie trvá 60 – 90min.
  • Dieťa v domácom prostredí denne cvičí nastavené cvičenia
  • Raz za mesiac sa stretneme, skonzultujeme aktuálny stav dieťaťa a vykonáme rediagnostiku. Nastavíme cvičenia na ďalšie obdobie. Kontrolné stretnutie trvá 50 min.
  • Pohybovým programom pracujeme s deťmi od 4 rokov. Program býva obvykle pre deti zábavný, cvičenia nie sú nudné a náročnosť cvičení prosobíme schopnostiam dieťaťa. Zlepšovaním sa v cvičeniach ako aj v bežnom živote býva dieťa motivované pokračovať v programe ďalej.